Ι

Αξονική Τομογραφία και Υπερηχοτομογραφία, με σύγχρονες μεθόδους, με επίκεντρο τον συνάνθρωπο!
Υπεύθυνος Ιατρος: Κοτσυφάκης Στέλιος